Site Overlay

סדנאות מנהלים

סדנאות שטח | סדנאות גיבוש | סדנאות מנהלים |

"אנשים, יותר ממה שהם מקשיבים למילים שיוצאות מפיך הם מביטים לאן פונות רגליך" (אונג')

סדנאות שטח הן שיטה של למידה חווייתית בלתי אמצעית בטבע, אשר בה נעשה שימוש בשטח כמדמה לסביבת העבודה. בעזרת תרגילים, משימות והתנסויות במגוון החושים, מזמנת סדנאת השטח את המשתתפים להתמודד בזמן אמת, עם עבודה בתנאי עמימות, קבלת החלטות במציאות משתנה, איתור משאבים וזיהוי סיכונים. על מנת להצליח במשימות נדרשים המשתתפים לפתח חשיבה יצירתית, להנהיג, לנהל עבודת צוות ולתקוף את הבעיה בדרך לא שגרתית. על המשתתפים להתמודד עם קשיים לעיתים פיזיים ולעיתים מנטליים . כמו כן יוצאים לסדרות שטח המיועדות לאוכלוסיות מאתגרות.

* משימות שטח בשילוב מתקני חבלים וסנדות
* מציאת הדרך באמצעות סיפור דרך וחלקי פאזל
* התמודדות בהובלת בעלי חיים באופן עצמאי
* חווית לילה בקבוצה ולבד
* חציית מאגרי מים ים נחלים זורמים… באמצעים שונים.

* סדרות שטח בני מספר ימים – התמודדות מול הבלתי אפשרי האישי.

הניסיון שלנו מלמד כי יעילות סדנאות השטח הן מעל ומעבר לציפיות!
הן מאפשרות פריצת דרך אישית, צוותית ותהליכית.
אנו כל כך רגילים לשמוע במהלך הסדנא: "לא האמנתי שאני מסוגלת…"